GEO-ING

Производно претпријатие кое се занимава со обработка на дрво и дрвени производи со најсовремена компјутерски поддржана технологија. Врз основа на модерна компјутерска технологија, нашите инженери Ви ги овозможуваат сите можни индивидуални, конструктивни и творечки решенија. Високиот степен на претходното изготвување го намалува времето на градење, го подобрува квалитетот и ги прави нашите конструкции екомомични.

 • За ГЕО-ИНГ

  Гео-Инг е производно претпријатие кое се занимава со обработка на дрво и дрвени производи со најсовремена компјутерски поддржана технологија.

  повеќе
 • Технологија

  Техниката на работа со дрвото е со модерни компјутерски програми за конструирање на производите.

  повеќе
 • Производи

  Производите поседуваат висок квалитет и истите се типизирани со висок степен на претходно изготвување.

  повеќе
 • Контактирајте не:

  Телефон/Факс: +389 02 2734 014

  E-mail: contact@geo-ing.com

  повеќе