Технологија

Гео-Инг изработува конструкции според најсовремена германска технологија, кои спаѓаат во доменот на дрвена инженерска дрвоградба со проверени дрвени елементи со целосна обработка на детали од конструкцијата, детални милиметарски точни зажлебувања, завршетоци на роговите, косници, метални папучи и.т.н.
Изработка на целосни работилнички цртежи со комплетни детали на дрвени конструкции и изработка на 2D и 3D специјализирани проекти.
 
Дрвото е една од најважните суровини кои ни ги дава природата, со извонредни особини и здраво просторно климатско зрачење.